Stt

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Số CMND

Địa chỉ thường trú

Điện thoại

Ảnh 3 X4

01

Nguyễn Trung Thành

23/01/1977

017077009477

Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh kon Tum

0373.418.518

 

02

Lê Văn Hải

02/02/1998

062098000335

Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh kon Tum

0378.229327

 

03

A Sếp

25/02/1984

 

 

0368.821.299

 

 

04

Y Thu

26/12/1988

062188000793

Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh kon Tum

0374.375.521