• :
  • :

Lịch công tác tuần 35 từ 05/09/2022-09/9/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TU MƠ RÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35(Từ ngày 05/9/2022 đến ngày  09/92022)Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phầnĐịa điểmGhi chúThứ 2, ngày 05/9/2022Sáng07h30" - Dự Lễ khai ...