A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND xã Từ ngày 26/02/2024 - 01/3/2024)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ TU MƠ RÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Tuần 09)
(Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024)

 

Thời gian

 Nội dung

 Chủ trì

 Thành phần tham dự

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2, ngày 26/02/2024

Sáng

07h30"

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND xã

 Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 Tập thể lãnh đạo UBND xã, công chức Văn phòng - Thống kê

 Hội trường xã

 

Chiều

13h30''

Kiểm tra, hướng dẫn công tác giao chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN cho các hộ gia đình

Ủy ban nhân dân xã 

 Thành viên Tổ số Kiểm tra số 1

 Thôn Tu Mơ Rông

 

Thứ 3, ngày 27/02/2024

Sáng

07h00”

Thăm, chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Ủy ban nhân dân xã 

TT Đảng ủy, HĐND, tập thể lãnh đạo UBND xã, Văn phòng - Thống kê

Trạm Y Tế xã

 

08h00"

Kiểm tra, hướng dẫn công tác giao chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN cho các hộ gia đình

Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Tổ số 1

 Thành viên Tổ số Kiểm tra số 1

 Thôn Đăk Chum 1

 

08h00”

Hội nghị trực tuyến công tác giáo
dục quốc phòng và an ninh năm 2024

Đồng chí Y Lan, PCTUBND xã, CT Hội đồng GDQPAN xã

 

Hội trường chung UBND huyện

 

Chiều

13h30''

Kiểm tra, hướng dẫn công tác giao chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN cho các hộ gia đình

Đồng chí Y Lan, PCTUBND xã

 Thành viên Tổ số Kiểm tra số 2

 Thôn Đăk Chum 2

 

Thứ 4, ngày 28/02/2024

Sáng

08h00"

Kiểm tra, hướng dẫn công tác giao chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN cho các hộ gia đình

Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Tổ số 1

 Thành viên Tổ số Kiểm tra số 1

 Thôn Long Leo

 

Chiều

13h30”

Họp thường kỳ tháng 02 UBND huyện

Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 

Hội trường chung huyện

 

13h30''

 Kiểm tra, hướng dẫn công tác giao chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN cho các hộ gia đình

Đồng chí Y Lan, PCTUBND xã, Tổ trưởng Tổ số 2

 Thành viên Tổ số Kiểm tra số 2

 Thôn Đăk Ka

 

Thứ 5, ngày 29/02/2024

Sáng

07h30"

Tiếp công dân định kỳ

  Ủy ban nhân dân xã

 Chủ tịch UBND xã.
Ban Tiếp công dân xã.

Phòng Tiếp công dân

 

Chiều

13h00

Dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm thi đua các xã trên địa huyện năm 2023

Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, CT HĐTĐ-KT xã

Văn phòng - Thống kê

Hội trường xã Tê xăng

 

13h30”

Kiểm tra, hướng dẫn công tác giao chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN cho các hộ gia đình

Đồng chí Y Lan, PCTUBND xã, Tổ trưởng Tổ số 2

 Thành viên Tổ số Kiểm tra số 2

 Thôn Văn Săng

 

Thứ 6, ngày 01/3/2024

Sáng

07h30"

Dự Hội nghị giao ban tuần

Thường trực Đảng ủy

Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Văn phòng - Thống kê

Hội trường xã

 

Chiều

13h00''

Làm việc bình thường

 

 

 

 

Ghi chú: Trong trường hợp có những thay đổi về chương trình, lịch làm việc UBND xã sẽ kịp thời cập nhật điều chỉnh, bổ sung.

Nơi nhận:                                                                                    

- TT Đảng ủy, HĐND xã (được biết);

- Lãnh đạo UBND xã;

- UBMTTQ Việt Nam và xã Đoàn thể xã;

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành xã;

- Thôn Trưởng các thôn;

- Ban Biên tập Trang tin điện tử xã;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Tiêu Viết Trinh

s 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 577
Năm 2024 : 5.941
Năm trước : 46.083
Tổng số : 70.027