A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Tuần 10) (Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/03/2024)

đã ký

                         ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          XÃ TU MƠ RÔNG                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Tuần 10)

                                                                  (Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/03/2024)

Thời gian

 Nội dung

 Chủ trì

 Thành phần tham dự

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2, ngày 04/3/2024

Sáng

07h30"

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND xã

 Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 Tập thể lãnh đạo UBND xã, công chức Văn phòng - Thống kê

 Hội trường xã

 

Chiều

14h00''

Làm việc với Hợp tác xã Sâm, dược Tu Mơ Rông, Trụ sở thôn Đăk văn 2, xã Văn Xuôi

Ủy ban nhân dân xã 

 - Mời TT Đảng ủy, HĐND xã.

- Lãnh đạo UBND xã.

- Công chức: Địa chính - Nông nghiệp- XDMT; Tài chính - Kế toán; Văn phòng - Thông kê

 Hội trường xã

 

Thứ 3, ngày 05/3/2024

Sáng

08h00"

Dự họp điều chỉnh các chỉ tiêu KT-XH  năm  2024 (chỉ  tiêu  nông nghiệp) cho  UBND  các  xã  triển khai thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện

 Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Phòng họp tầng 3 UBND huyện

 

Chiều

13h30''

Kiểm tra, hướng dẫn công tác giao chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN cho các hộ gia đình

Đồng chí Y Lan, PCTUBND xã

 Thành viên Tổ Kiểm tra số 2

 Thôn Đăk Chum 2

 

Thứ 4, ngày 06/3/2024

Sáng

08h00"

- Kiểm tra, hướng dẫn công tác giao chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN cho các hộ gia đình

Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Tổ số 1

Thành viên Tổ Kiểm tra số 01

Nhà rông Thôn Đăk Neang

 

Chiều

13h30”

 - Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chuỗi liên kết phát triển sản xuất năm 2023

Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

  - Hợp tác xã thảo dược Ngọc Yêu;  Công chức: Địa chính - Nông nghiệp- XDMT

 Khu sản xuất trồng giống tre lấy măng trên địa bàn Thôn Đăk Neang

 

13h30''

 Tham dự họp Ban Chỉ đạocác Chương trình MTQG năm 2024

Đồng chí Y Lan, PCTUBND xã

 

 Phòng họp tầng 3 UBND huyện

 

Thứ 5, ngày 07/3/2024

Sáng

07h30"

Tiếp công dân định kỳ

  Ủy ban nhân dân xã

 Chủ tịch UBND xã.
Ban Tiếp công dân xã.

Phòng Tiếp công dân

 

08h00

Dự Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các thôn trên đại bàn xã năm 2024

- Mời TT Đảng ủy, HĐND xã; Lãnh đạo UBND xã; đại diện các cơ quan, đơn vị, công chức chuyên môn và Thôn trưởng 08 thôn

Hội trường xã

 

Chiều

14h00

Thăm, chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3

Ủy ban nhân dân xã

Tập thể nữ cán bộ, công chức xã

Hội trường xã

 

Thứ 6, ngày 08/3/2024

Sáng

07h30"

Dự Hội nghị giao ban tuần

Thường trực Đảng ủy

Tập thể lãnh đạo UBND xã, Văn phòng - Thống kê

Hội trường xã

 

Chiều

13h00''

Làm việc bình thường

 

 

 

 

Ghi chú: Trong trường hợp có những thay đổi về chương trình, lịch làm việc UBND xã sẽ kịp thời cập nhật điều chỉnh, bổ sung.

Nơi nhận:                                                                                    

- TT Đảng ủy, HĐND xã (được biết);

- Lãnh đạo UBND xã;

- UBMTTQ Việt Nam và xã Đoàn thể xã;

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành xã;

- Thôn Trưởng các thôn;

- Ban Biên tập Trang tin điện tử xã;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tiêu Viết Trinh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 578
Năm 2024 : 5.942
Năm trước : 46.083
Tổng số : 70.028