A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND xã

ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ TU MƠ RÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Tuần 08, bổ sung lần 01)
(Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
 

 

Thời gian

 Nội dung

 Chủ trì

 Thành phần tham dự

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2, ngày 19/02/2024

Sáng

07h30"

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND xã

 Đồng chí Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 Tập thể lãnh đạo UBND xã, công chức Văn phòng - Thống kê

 Hội trường xã

 

Chiều

13h00''

Kiểm tra tình hình chuẩn bị Lễ ra quân đầu năm 2024 gắn với thực hiện CTXDNTM

Ủy ban nhân dân xã 

 Tập thể lãnh đạo UBND xã.

 Các thôn trên địa bàn xã

 

Thứ 3, ngày 20/02/2024

Sáng

08h00"

Dự chuẩn bị Lễ ra quân đầu năm 2024 gắn với thực hiện CTXDNTM

 Ủy ban nhân dân xã

 Tập thể lãnh đạo UBND xã.

Thôn Tu Mơ Rông

 

Chiều

13h00''

 Làm việc bình thường

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 21/02/2024

Sáng

07h30"

 - Tiếp công dân định kỳ

  Ủy ban nhân dân xã

 - Chủ tịch UBND xã.
 - Ban Tiếp công dân xã.

Phòng Tiếp công dân

 

Chiều

13h15''

 - Dự họp thường kỳ tháng 02 năm 2024

 Ủy ban nhân dân xã

 Tập thể lãnh đạo UBND xã; các cơ quan, đơn vị; công chức chuyên môn UBND xã

Hội trường xã

 

Thứ 5, ngày 22/02/2024

Sáng

08h00”

Dự họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án liên quan đến diễn biến rừng năm 2024

Ủy ban nhân dân huyện

- Đ/c: Y Lan, PCT UBND xã

Phòng họp tầng 2 huyện

 

08h00"

 Dự gặp mặt các gia đình, công dân lên đường nhập ngũ năm 2024

  Ủy ban nhân dân xã

 - Tập thể lãnh đạo; Chỉ huy trưởng ban CHQS xã

  Hội trường xã

 

Chiều

13h30''

Dự Hội nghị bầu bổ sung UVBCH, BTV, PCT, UV, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Liên Đoàn LĐ huyện

- Đ/c: Y Lan, PCT UBND xã, CT Công đoàn xã

Hội trường Khối MT, ĐT huyện Tu Mơ Rông

 

Thứ 6, ngày 23/02/2024

Sáng

07h00"

Làm việc bình thường

 

 

 

 

Chiều

13h00''

Làm việc bình thường

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 24/02/2024

Sáng

Nghỉ

 

 

 

 

 

Chiều

Nghỉ

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 25/02/2024

Sáng

Từ 07h30 - 08h00

Dự Lễ giao, nhận quân năm 2024

Hội đồng NVQS huyện Tu Mơ Rông

- Đ/c: Tiêu Viết Trinh, Phó Bí thư ĐU, CT UBND xã

Quảng trường huyện Tu Mơ Rông

 

Chiểu

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong trường hợp có những thay đổi về chương trình, lịch làm việc UBND xã sẽ kịp thời cập nhật điều chỉnh, bổ sung.

 

Nơi nhận:

                                                                                  

- TT Đảng ủy, HĐND xã (được biết)

- Lãnh đạo UBND xã;

- UBMTTQ Việt Nam và xã Đoàn thể xã;

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành xã;

- Thôn Trưởng các thôn;

- Ban Biên tập Trang tin điện tử xã;

- Lưu: VT, VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Tiêu Viết Trinh

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 578
Năm 2024 : 5.942
Năm trước : 46.083
Tổng số : 70.028