A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông họp Phiên thường kỳ tháng 4 năm 2023

 

 

Thực hiện chương trình công tác, chiều ngày 18/4/2023, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tháng 4 năm 2023; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 4 năm 2023.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí A Phét, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Y Lan, Phó Chủ tịch UBND xã; tham dự phiên  họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, Bí thư các chi bộ, thôn trưởng, Trưởng ban Mặt trận các thôn.

 

Phiên họp đã đánh giá: Trong tháng 4 năm 2023, công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết của Đại hội đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 23-12-2021 của Đảng ủy xã đến các Chi bộ trực thuộc, các ngành, đoàn thể và đảng viên của đảng bộ được triển khai thường xuyên. Công tác dân vận thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, họp Ban Thường vụ, BCH theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tình hình kinh tế -xã hội phát triển ổn định, sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đảm bảo, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã vẫn an toàn và chưa xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi; Công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được chỉ đạo quyết liệt; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đủ định mức; chuẩn bị đầy đủ cơ sơ thuốc, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh; thường xuyên vận động học sinh đến trường nhằm đảm bảo sĩ số học sinh; kịp thời tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị còn có những hạn chế như: Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là trong các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng ở xã chưa đậm nét; tổ chức sinh hoạt và nội dung sinh hoạt chi bộ một số Chi bộ chậm đổi mới, chất lượng chưa cao, nhất là chi bộ thôn, làng; một số chi bộ chưa kịp thời ban hành quy chế làm việc của Chi bộ; công tác phát triển đảng viên còn chậm; công tác dân vận còn chậm đổi mới, việc triển khai thực hiện kế hoạch Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” còn chậm, chưa linh hoạt trong việc đa dạng hóa các loại mô hình thực hiện, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; kế hoạch thực hiện chưa chi tiết, cụ thể. Tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; chưa đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tập trung; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế còn chậm so với kế hoạch; chưa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hiệu quả đầu tư trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp thấp; hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa cụ thể, rõ ràng; tình hình theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đôi lúc còn chủ quan, lơ là,...Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 năm 2023 Phiên họp đã thảo luận đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp như: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ban ngành thuộc UBND xã tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch phát triển  kinh tế -xã hội năm 2023. 

- Tiếp  tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã theo lĩnh vực và thẩm  quyền; thực  hiện  nghiêm  kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, giờ giấc làm việc...Tham mưu UBND xã rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình và nêu các giải pháp triển khai thực hiện quyết liệt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị  quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 22-12-2022 của Đảng ủy xã, Chỉ thị số 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nội dung  Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn xã. Các Chi bộ thường xuyên theo dõi những quần chúng ưu tú được cử tham gia các lớp học cảm tình Đảng để tổ chức kết nạp hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023.

- Duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, họp Ban Thường vụ, BCH theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. 

- Khẩn trương triển khai sản xuất vụ mùa năm 2023 đảm bảo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo các chương trình, dự án năm 2023 đảm bảo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi. Nâng cao chất lượng dạy và học; duy trì sĩ số lớp học; thực hiện đúng, đủ các chế độ đối với học sinh. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, đề phòng ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền người dân tích cực tham gia đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; thực hiện chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đảm bảo đúng, đủ. Tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.


Nguồn:Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng - Thống kê xã Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết