A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND huyện giám sát về công tác ban hành, rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) các năm 2019, 2020, 2021 trên địa bàn xã.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐND, ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc giám sát về công tác ban hành, rà soát,  hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí đồng chí Y Như Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, tham gia cùng Đoàn còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Làm việc với Đoàn về phía xã có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, đại diện lãnh đạo UBND xã, UBMTTQ Việt Nam xã, đại diện các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể xã.

Từ năm 2019 đến năm 2021, xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp được 21 cuộc với hơn lượt 1.200 người tham dự. Đối tượng tuyên truyền chủ yếu là người dân tộc thiểu số (98%); tuyên truyền, phổ biến bằng những hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, từ việc tổ chức tuyên truyền theo các đợt đến việc lồng ghép nội dung với các buổi họp thôn, bằng các Pano, khẩu hiệu,…nội dung tuyên truyền tập trung các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các Bộ Luật có hiệu lực từ năm 2019, năm 2020 và 2021 như: Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Luật Đầu tư công, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật thi hành án hình sự, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, Luật Phòng chống tham nhũng, các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống Nhân dân, Chỉ thị số 16/CT-TTg về cách ly xã hội cũng thường xuyên được địa phương chú trọng tuyên truyền, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, công tác xóa đói, giảm nghèo, công tác quản lý bảo vệ rừng,…; kịp thời ban hành Quyết định kiện toàn công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã.

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã, việc cung cấp những nội dung liên quan phục vụ Đoàn Giám sát, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Y Như Nga, Trưởng đoàn Giám sát đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc của xã, đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã trong thời gian đến tiếp tục triển khai các nội dung: Tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành phần làm việc khẩn trương chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo làm việc theo đề cương, bổ sung các số liệu cụ thể hơn nữa để minh chứng các nội dung đã triển khai để gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trong thời gian sớm nhất; tuyên truyền phổ biến GDPL bằng nhiều hình thức phong phú, tận dụng các nền tảng xã hội như: Zalo, facebook,…để tuyên truyền phổ biến với những nội dung phù hợp với sát thực tế địa phương, đối tượng tham gia; kịp thời rà soát, bổ sung các quy trình ban hành, bãi bỏ các văn bản QPPL (nếu có); quan tâm thực hiện công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ đảm bảo theo quy định; chương trình làm việc của các khối HĐND và UBND xã cần có sự thống nhất, phối hợp đồng bộ; đề nghị Thường trực HĐND xã kịp thời nghiên cứu, triển khai thực hiện các tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND./.


Nguồn:TT Hội đồng nhân dân xã Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết