A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giái pháp nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn xã Tu Mơ Rông

Người có uy tín, tiêu biểu ở khu dân cư ở nước ta được hình thành một cách tự nhiên, phát triển theo từng thời kỳ với những hình thức rất đa dạng, tuỳ thuộc vào đặc điểm văn hoá của từng dân tộc, từng nhóm dân tộc cụ thể, nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của thực tế cuộc sống cộng đồng.

Tu Mơ Rông là một xã có đến 96,5% (số liệu tại thời điểm 31/5/2023) là người đồng bào dân tộc (chủ yếu là người Xê Đăng) với tinh thần yêu nước, gắn bó với quê hương, đoàn kết chống ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Trong đời sống tinh thần, cùng với việc lựa chọn, duy trì, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, đậm chất nhân văn, bà con luôn coi trọng các Già làng, trưởng thôn, người có trình độ nhận thức về xã hội, am hiểu các nghi lễ, tín ngưỡng truyền thống (từ đây gọi là NCUT)…Vì thế mà NCUT trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn xã có vai trò hết sức to lớn, có khả năng tập hợp bà con và giải quyết các vấn đề liên quan đến thôn, làng, xã.

Trong xã hội truyền thống của đồng bào dân tộc đã hình thành những tập tục và có yêu cầu tự quản được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được mọi người tự giác chấp hành, và ở nhiều nơi đã trở thành “Luật tục”. Cộng đồng suy cử ra những người am hiểu luật tục của ông bà, tổ tiên mình để điều hành hoạt động của cộng đồng, những người này là các già làng, trưởng thôn, trưởng các dòng họ, những vị chức sắc tôn giáo, các nhà tu hành,...Họ đóng vai trò như là người “Thủ lĩnh”, thực hiện mối giao tiếp giữa con người với con người trong cộng đồng. Đây là những người có khả năng vận dụng những phong tục, tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống,  tiếng nói của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc giải phóng dân tộc cũng đã hình thành những thế hệ cán bộ là người dân tộc thiểu số tiêu biểu cho tầng lớp trí thức dân tộc. Họ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Họ là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh, huyện, xã. Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng đã xuất hiện một lớp người tiêu biểu là người dân tộc thiểu số. Họ có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Đặc biệt, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều gương điển hình là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân và gia đình, mà còn giúp bà con trong thôn, làng cùng nhau vươn lên xóa đói nghèo, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đồng thời, họ còn là những người rất năng nổ trong công tác xã hội, giành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cộng đồng. Đây chính là lớp người tiêu biểu mới, được cộng đồng coi trọng, là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi, noi theo.

 

Già làng, Nghệ nhân ưu tú A Néa, thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông - truyền dậy cồng chiêng cho các thế hệ trẻ, người giữ hồn của dân tộc.

Ông A Phương, người có uy tín thôn Tu Mơ Rông thường xuyên vận động người dân trong thôn tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh chỉnh trang đường làng ngõ xóm và hướng dẫn các thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Nhằm phát huy hiệu quả, vai trò và thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của NCUT trong công tác xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền, vận động tổ chức đồng bào thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỗ dựa vững chắc của cấp Ủy, chính quyền cơ sở trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phối hợp tuyên truyền vận động cho bà con trong thôn, làng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của xã, huyện; tham gia vận động nhân dân trong thôn, làng nâng cao ý thức, phòng chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; tham gia tốt công tác hòa giải ở địa phương và trong cộng đồng dân tộc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Một là: Xây dựng tiêu chí NCUT trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở mỗi địa phương trên cơ sở các tiêu chuẩn như: Được cộng đồng suy tôn; có năng lực, kinh nghiệm tập hợp quần chúng; bản thân và gia đình gương mẫu, biết chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng; là chỗ dựa quan trọng của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

Hai là: Có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những NCUT thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch vàcác phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để họ hiểu và tự giác tuyên truyền, giải thích cho cộng đồng nơi cư trú.

Ba là: Thường xuyên tổ chức gặp mặt những NCUT để thống nhất những nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân ”.

Bốn là: Căn cứ vào hoạt động thực tế của NCUT ở địa phương cần kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng; tổ chức tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế, các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình lớn của đất nước, qua đó phát huy vai trò tích cực của họ trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là: Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà NCUT nhân ngày lễ tết, ốm đau, cứu trợ khi gặp khó khăn, khen thưởng về vật chất và tinh thần khi có thành tích trong dịp tổng kết các phong trào thi đua yêu nước. Quá trình vận động người có uy tín phải đặc biệt chú ý đến công tác bảo vệ bản thân và gia đình họ, không để các phần tử xấu tác động, đe doạ. Đối với người nhất thời có việc làm tiêu cực phải gần gũi đối thoại, kiên trì vận động, phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực, tránh định kiến, ứng xử thô bạo, gây bức xúc dẫn họ đến nghi ngờ, xa lánh hoặc đối lập.

Sáu là: Xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, định kỳ hàng năm phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương nhằm phát huy tốt vai trò của NCUT trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhận rõ tầm quan trọng và thực hiện công tác vận động NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết